Atelier NW - disclaimer
ateliernw-header-angela-1a
ateliernw-header-tanzaniet-1a
ateliernw-header-robin-1a
ateliernw-header-c
ateliernw-header-toon-1a
ateliernw-header-b
ateliernw-header-petra-1a

Disclaimer

Bij de Kamer van Koophandel staat ATELIER NW ingeschreven onder nr. 342.814.05.

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van sommige afbeeldingen, zijn eigendom van ATELIER NW. Het is niet toegestaan om de beelden en teksten van de site of delen daarvan te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De op deze website getoonde informatie wordt door ATELIER NW met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Dan horen wij dat graag!

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van ATELIER NW, welke geen eigendom zijn van ATELIER NW maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van ATELIER NW. Hoewel ATELIER NW uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door ATELIER NW worden onderhouden wordt afgewezen.

ATELIER NW sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.